Muziek in de Meander

Mijn vorige blog ging over het nieuwe onderkomen voor de jeugd. Vandaag is muziekschool Médèz aan de beurt. Coördinator Bart Coolen praat mij bij over de verhuizing vanuit de Huif naar de Meander. De week na Pinksteren is het namelijk al zo ver. Hoe werkt dat, een muziekschool verhuizen? En…… wat natuurlijk ook belangrijk is: hebben ze er zin in om naar een nieuwe locatie te gaan? Hoe vinden leerlingen hun weg naar de lokalen van de muziekschool?

Kennismaken

Op vrijdag 24 mei jl. vond de eerste oplevering van de bouw van De Meander plaats. Hierbij heeft burgemeester Pommer de sleutel van het gemeentehuis symbolisch overgedragen aan de bestuursvoorzitter van De Meander, de heer Rien Schakenraad. Vanaf nu heeft Sint-Michielsgestel er een gemeenschapshuis bij. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan de afwerking van de verschillende ruimtes, zodat de verenigingen en organisaties die nu nog in een andere locatie zijn gehuisvest vanaf half juni kunnen verhuizen.

Dit betekent dat ik kennis ga maken met één van de organisaties die gebruik gaan maken van De Meander, namelijk muziekschool Médèz. Zij verhuizen in de week na Pinksteren, dus neem ik contact op met Bart Coolen, coördinator van Médèz, voor meer informatie. Ik ben nog steeds op avontuur in De Meander……

Muziekschool Médèz

Sinds 2015 zet Médèz de muzieklessen voort die eerder door MIK (Stichting Meierijse instellingen voor kunsteducatie) werd aangeboden. De slagwerklessen vormen hierop een uitzondering, die worden gegeven door Rythm Impact in Berlicum. Bart vertelt trots over de nieuwe organisatie die gezamenlijk door de muziekverenigingen uit de 4 kernen is opgezet. “De formule die wij hanteren, werkt. Op dit moment verzorgen we de muziek-, dans- en musicallessen voor circa 350 kinderen.” Tot nu gebeurde dit dus vanuit De Huif, maar voor Médèz is nu ook het moment van verhuizen en afscheid nemen aangebroken.

Verhuizing

De Huif is een verouderd gebouw met een verouderde uitstraling. Natuurlijk straalt dit af op de verenigingen die er gehuisvest zijn. De muziekdocenten willen daarom graag naar De Meander. Zij waren het die aangaven niet tot september te willen wachten met de verhuizing, maar zo snel als mogelijk over te willen. Komende week starten er dus al muzieklessen op de nieuwe plek. Médèz maakt geen gebruik van kantoorruimte en doordat de leerlingen veelal hun instrumenten zelf mee naar huis en naar de lessen nemen, is het aantal instrumenten dat verhuisd moet worden gelukkig beperkt. De piano’s worden keurig door de pianostemmer overgebracht, terwijl Bart zelf zorgdraagt voor het verhuizen van de lessenaars en andere materialen. Dit maakt de verhuizing niet erg ingewikkeld. De planning van de muzieklessen kan gelukkig één op één overgezet worden naar de nieuwe locatie, zodat ook dat geen extra werk met zich meebrengt.

Muzieklokaal op de eerste verdieping van de Meander

De dans- en musicallessen beginnen wel pas na de grote vakantie in De Meander. Zoals ik in een eerdere blog al heb geschreven, is opslag een uitdaging in De Meander. Met name wat betreft de decorstukken van de musicalgroepen en instrumenten zoals keyboards zal naar een oplossing gekeken moeten worden. Deze oplossing ligt mede in de opslag achterin het nieuw aangebouwde gedeelte dat o.a. door de harmonie voor repetities wordt gebruikt, maar waar ook huwelijken worden gesloten.

Muziek

Bart is heel reëel over de mogelijkheid dat Médèz in het begin te maken kan krijgen met kinderziekten van De Meander. Een nieuwe locatie is altijd wennen en vraagt mogelijk nog om aanpassingen van zowel de organisatie van Médèz als van De Meander. De 4 ruimtes waar de muzieklessen plaats zullen vinden, liggen op de 1e verdieping. Voor deze ruimtes is een extra muur geplaatst om geluidsoverlast naar de rest van het gebouw te voorkomen. Bart ziet het gebruik van de vier muziekruimtes met vertrouwen tegemoet. Het zijn geen geluidsdichte studio’s, maar dat is ook niet nodig, zolang het geluid maar onder een aanvaardbaar niveau blijft. Leerlingen zullen waarschijnlijk via de zijdeur naar binnen kunnen om zo, via de trap of lift, op de eerste verdieping te komen. De eerste keer hebben de leerlingen zo hun eigen kleine avontuur in de Meander bij het vinden van het juiste lokaal. Goede bewegwijzering zal hier zeker bij gaan helpen.

Jaarplanning

Met het plannen van opvoeringen van de diverse muziek-, dans- en musicalgroepen begint Bart na de zomervakantie. Dan heeft hij in beeld hoeveel leerlingen de muziekschool in het nieuwe seizoen heeft. In overleg met Luuk Steel, manager van de Meander, en Addy van Beek, programmamanager, zal een jaarprogramma met uitvoeringen en optredens opgesteld worden. Omdat de organisatie van bijvoorbeeld een open podium in een relatief korte periode kan plaatsvinden, verwacht Bart hier geen problemen mee. De opvoeringen van de dans- en musicalgroepen hebben een aantal jaren in D’n Durpsherd plaatsgevonden. Ook hiervoor zal gekeken worden wat de mogelijkheden in de Meander zelf zijn.

Het belangrijkste is dat de docenten ook op de nieuwe locatie met plezier hun werk kunnen doen en de leerlingen het naar hun zin zullen hebben. En daar heeft Bart alle vertrouwen in!

Tot slot

Tijdens het prettige gesprek met Bart wordt voor mij duidelijk dat Médèz vol vertrouwen naar de toekomst in De Meander kijkt. Samenwerking en overleg met de mensen van De Meander is erg belangrijk. De uitstraling van de nieuwe locatie straalt natuurlijk ook af op de organisaties en verenigingen. Bart hoopt hiermee verder te kunnen bouwen aan de bekendheid van Médèz als muziekopleiding in onze gemeente.

De komende weken ga ik verder op avontuur in de Meander. Wie zijn de gebruikers? En weten ze al waar ze worden gehuisvest? Gaan ook zij vol vertrouwen het avontuur aan in de Meander? Wanneer zijn de verhuizingen achter de rug? Er staat een gebruikersbijeenkomst op de agenda. Daar ga ik mijn oor te luisteren leggen.

Dus, hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten! Daar wordt de volgende blog gepubliceerd.

Geef een reactie