Gebruikersbijeenkomst de Meander

Praktische informatie over hoe het straks werkt in De Meander

10.00 uur: het is een gezellig geroezemoes in de hal van het gemeenschapshuis De Meander. Een grote groep toekomstige gebruikers drinkt een kopje koffie of thee in afwachting van de start van de bijeenkomst in de raadszaal. De meeste aanwezigen zijn nieuwsgierig naar de praktische informatie die ze gaan krijgen over het gebruik van De Meander.

Bij binnenkomst door de schuifdeuren in de hal van het “gemeentehuis” vallen meteen de veranderingen op: de kasten van de bibliotheek staan al vol boeken, door de deuren naast de raadszaal zijn de contouren van de ronde bar zichtbaar en Addy, de programmamanager van De Meander, vertelt dat gisteren het eerste huwelijk is voltrokken in de nieuwe aanbouw! Het gemeenschapshuis begint tot leven te komen.

Tekst op één van de deuren op de 1e verdieping

Bestuursvoorzitter Rien Schakenraad trapt de bijeenkomst af. Hij heet iedereen welkom en vertelt dat afgelopen week de raadszaal in gebruik is genomen. De deuren van De Meander staan na deze bijeenkomst wijd open, zoals de bedoeling is van een gemeenschapshuis.

Dan volgt de presentatie met alle informatie die de gebruikers op dit moment nodig hebben om in de komende periode te kunnen verhuizen. Maar Rien stelt ook het bestuur, dat sinds 18 april officieel van start is, nog even voor: Rien zelf als voorzitter, Claudia Bestman als vice-voorzitter, Ton Boer als secretaris, Jack van Uden als penningmeester, en Anna Zwezerijnen
Per 1 mei jl. zijn Luuk Steel als manager van de Meander en Addy van Beek als programmamanager begonnen.

Belangrijk in het hele verhaal van de Meander is het feit dat we dingen samen gaan doen. “Delen is belangrijker dan hebben” is een veel gehoorde kreet! Samen gebruik maken van de faciliteiten die de Meander biedt, samen doen. En wie is SAMEN dan? De vaste “bewoners” van de Meander zoals Mijn Gemeente Dichtbij, BINT en de bibliotheek (BABEL). Daarnaast natuurlijk de verenigingen en organisaties die nu gebruik maken van De Huif en in de komende periode een plekje krijgen in de Meander.

Het wordt een komen en gaan op het Meanderplein deze weken. De meeste gebruikers zullen gaan verhuizen. Het is aan Luuk en zijn team om alles in goede banen te leiden. Er zullen nog best onduidelijkheden zijn, vragen die op het moment van inruimen opkomen, onwennigheid, het “waar moet ik zijn?”-gevoel…… Deze verhuizingen worden op zich al een avontuur. Gelukkig is hierover nagedacht en is er een verhuisprotocol opgesteld om alles in goede banen te leiden.

De bibliotheek heeft op maandag 17 juni jl. haar deuren in de Meander geopend. Vanaf 24 juni zal BINT de overstap maken waarna de rest checkt in de weken hierna in in de Meander. Dit betekent dat na de zomervakantie, te weten vanaf maandag 2 september iedereen in de Meander zijn of haar nieuwe locatie heeft gevonden. En na al dat harde werken is het tijd om te vieren dat ook onze kern een eigen gemeenschapshuis heeft. Noteer zaterdag 7 september alvast in je agenda of op de kalender, want dan is de grootse opening van de Meander.

Op een vraag van één van de aanwezigen over de openingstijden van de Meander is het antwoord van Rien: “De Meander is niet van eikenhout, maar beweegt als riet met de gebruikers mee.” Kortom, er zal in overleg met de gebruikers gekeken worden naar mogelijkheden en wensen. Niet alleen op het gebied van de openingstijden, maar ook op andere terreinen. Wel blijft het een eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers om mee te denken en tot oplossingen te komen.

Nadat Rien nog een paar vragen heeft beantwoord over de beveiliging, het vrijmaken van de grote hal voor evenementen en de standaarvoorzieningen qua licht, geluid en beamer, is het tijd voor een kopje koffie of thee. Daarna mogen de gebruikers gaan “rondzwerven” door de Meander om met eigen ogen te gaan bekijken waar zij terecht zullen komen. Rien bedankt de aanwezigen en gaat er vanuit dat we er samen iets moois van gaan maken. Deze afsluitende woorden worden met applaus begroet.

Onder het genot van een kopje thee orden ik mijn gedachten. Wat ga ik nu als eerste doen: de tekst van deze blog verder aanpassen of rondlopen door het gebouw? Boven mij hoor ik getik op de ramen die vanaf de eerste verdieping uitkijken op de raadszaal en toevallig op de plek waar ik met mijn IPad bezig ben. Grappig, daar staat een bekende die aan het rondstruinen is bij de ruimtes boven. Dit tekent de openheid van het gebouw. Doorkijkjes naar andere delen, veel glas en ruimte.

Ik besluit toch nog even door het multifunctionele gedeelte te lopen. Zo kan ik nog een paar foto’s maken van de vorderingen bij de bouw. Steeds zie ik nieuwe elementen, zoals het podium in het jeugdgedeelte.

Dit is mijn blog weer voor deze keer. Binnenkort is het afscheid van onze burgemeester Jan Pommer. Dit wordt de eerste grote activiteit voor de Meander. Natuurlijk ga ik kijken hoe een afscheidsfeest is in het nieuwe gemeenschapshuis. Daarnaast wil ik ook nog in overleg met een aantal mensen die in de Meander gaan werken.

Er is nog genoeg te ontdekken, dus het avontuur zal nog even verder gaan. Hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten! Daar wordt de volgende blog gepubliceerd.

Muziek in de Meander

Mijn vorige blog ging over het nieuwe onderkomen voor de jeugd. Vandaag is muziekschool Médèz aan de beurt. Coördinator Bart Coolen praat mij bij over de verhuizing vanuit de Huif naar de Meander. De week na Pinksteren is het namelijk al zo ver. Hoe werkt dat, een muziekschool verhuizen? En…… wat natuurlijk ook belangrijk is: hebben ze er zin in om naar een nieuwe locatie te gaan? Hoe vinden leerlingen hun weg naar de lokalen van de muziekschool?

Kennismaken

Op vrijdag 24 mei jl. vond de eerste oplevering van de bouw van De Meander plaats. Hierbij heeft burgemeester Pommer de sleutel van het gemeentehuis symbolisch overgedragen aan de bestuursvoorzitter van De Meander, de heer Rien Schakenraad. Vanaf nu heeft Sint-Michielsgestel er een gemeenschapshuis bij. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan de afwerking van de verschillende ruimtes, zodat de verenigingen en organisaties die nu nog in een andere locatie zijn gehuisvest vanaf half juni kunnen verhuizen.

Dit betekent dat ik kennis ga maken met één van de organisaties die gebruik gaan maken van De Meander, namelijk muziekschool Médèz. Zij verhuizen in de week na Pinksteren, dus neem ik contact op met Bart Coolen, coördinator van Médèz, voor meer informatie. Ik ben nog steeds op avontuur in De Meander……

Muziekschool Médèz

Sinds 2015 zet Médèz de muzieklessen voort die eerder door MIK (Stichting Meierijse instellingen voor kunsteducatie) werd aangeboden. De slagwerklessen vormen hierop een uitzondering, die worden gegeven door Rythm Impact in Berlicum. Bart vertelt trots over de nieuwe organisatie die gezamenlijk door de muziekverenigingen uit de 4 kernen is opgezet. “De formule die wij hanteren, werkt. Op dit moment verzorgen we de muziek-, dans- en musicallessen voor circa 350 kinderen.” Tot nu gebeurde dit dus vanuit De Huif, maar voor Médèz is nu ook het moment van verhuizen en afscheid nemen aangebroken.

Verhuizing

De Huif is een verouderd gebouw met een verouderde uitstraling. Natuurlijk straalt dit af op de verenigingen die er gehuisvest zijn. De muziekdocenten willen daarom graag naar De Meander. Zij waren het die aangaven niet tot september te willen wachten met de verhuizing, maar zo snel als mogelijk over te willen. Komende week starten er dus al muzieklessen op de nieuwe plek. Médèz maakt geen gebruik van kantoorruimte en doordat de leerlingen veelal hun instrumenten zelf mee naar huis en naar de lessen nemen, is het aantal instrumenten dat verhuisd moet worden gelukkig beperkt. De piano’s worden keurig door de pianostemmer overgebracht, terwijl Bart zelf zorgdraagt voor het verhuizen van de lessenaars en andere materialen. Dit maakt de verhuizing niet erg ingewikkeld. De planning van de muzieklessen kan gelukkig één op één overgezet worden naar de nieuwe locatie, zodat ook dat geen extra werk met zich meebrengt.

Muzieklokaal op de eerste verdieping van de Meander

De dans- en musicallessen beginnen wel pas na de grote vakantie in De Meander. Zoals ik in een eerdere blog al heb geschreven, is opslag een uitdaging in De Meander. Met name wat betreft de decorstukken van de musicalgroepen en instrumenten zoals keyboards zal naar een oplossing gekeken moeten worden. Deze oplossing ligt mede in de opslag achterin het nieuw aangebouwde gedeelte dat o.a. door de harmonie voor repetities wordt gebruikt, maar waar ook huwelijken worden gesloten.

Muziek

Bart is heel reëel over de mogelijkheid dat Médèz in het begin te maken kan krijgen met kinderziekten van De Meander. Een nieuwe locatie is altijd wennen en vraagt mogelijk nog om aanpassingen van zowel de organisatie van Médèz als van De Meander. De 4 ruimtes waar de muzieklessen plaats zullen vinden, liggen op de 1e verdieping. Voor deze ruimtes is een extra muur geplaatst om geluidsoverlast naar de rest van het gebouw te voorkomen. Bart ziet het gebruik van de vier muziekruimtes met vertrouwen tegemoet. Het zijn geen geluidsdichte studio’s, maar dat is ook niet nodig, zolang het geluid maar onder een aanvaardbaar niveau blijft. Leerlingen zullen waarschijnlijk via de zijdeur naar binnen kunnen om zo, via de trap of lift, op de eerste verdieping te komen. De eerste keer hebben de leerlingen zo hun eigen kleine avontuur in de Meander bij het vinden van het juiste lokaal. Goede bewegwijzering zal hier zeker bij gaan helpen.

Jaarplanning

Met het plannen van opvoeringen van de diverse muziek-, dans- en musicalgroepen begint Bart na de zomervakantie. Dan heeft hij in beeld hoeveel leerlingen de muziekschool in het nieuwe seizoen heeft. In overleg met Luuk Steel, manager van de Meander, en Addy van Beek, programmamanager, zal een jaarprogramma met uitvoeringen en optredens opgesteld worden. Omdat de organisatie van bijvoorbeeld een open podium in een relatief korte periode kan plaatsvinden, verwacht Bart hier geen problemen mee. De opvoeringen van de dans- en musicalgroepen hebben een aantal jaren in D’n Durpsherd plaatsgevonden. Ook hiervoor zal gekeken worden wat de mogelijkheden in de Meander zelf zijn.

Het belangrijkste is dat de docenten ook op de nieuwe locatie met plezier hun werk kunnen doen en de leerlingen het naar hun zin zullen hebben. En daar heeft Bart alle vertrouwen in!

Tot slot

Tijdens het prettige gesprek met Bart wordt voor mij duidelijk dat Médèz vol vertrouwen naar de toekomst in De Meander kijkt. Samenwerking en overleg met de mensen van De Meander is erg belangrijk. De uitstraling van de nieuwe locatie straalt natuurlijk ook af op de organisaties en verenigingen. Bart hoopt hiermee verder te kunnen bouwen aan de bekendheid van Médèz als muziekopleiding in onze gemeente.

De komende weken ga ik verder op avontuur in de Meander. Wie zijn de gebruikers? En weten ze al waar ze worden gehuisvest? Gaan ook zij vol vertrouwen het avontuur aan in de Meander? Wanneer zijn de verhuizingen achter de rug? Er staat een gebruikersbijeenkomst op de agenda. Daar ga ik mijn oor te luisteren leggen.

Dus, hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten! Daar wordt de volgende blog gepubliceerd.