Gebruikersbijeenkomst de Meander

Praktische informatie over hoe het straks werkt in De Meander

10.00 uur: het is een gezellig geroezemoes in de hal van het gemeenschapshuis De Meander. Een grote groep toekomstige gebruikers drinkt een kopje koffie of thee in afwachting van de start van de bijeenkomst in de raadszaal. De meeste aanwezigen zijn nieuwsgierig naar de praktische informatie die ze gaan krijgen over het gebruik van De Meander.

Bij binnenkomst door de schuifdeuren in de hal van het “gemeentehuis” vallen meteen de veranderingen op: de kasten van de bibliotheek staan al vol boeken, door de deuren naast de raadszaal zijn de contouren van de ronde bar zichtbaar en Addy, de programmamanager van De Meander, vertelt dat gisteren het eerste huwelijk is voltrokken in de nieuwe aanbouw! Het gemeenschapshuis begint tot leven te komen.

Tekst op één van de deuren op de 1e verdieping

Bestuursvoorzitter Rien Schakenraad trapt de bijeenkomst af. Hij heet iedereen welkom en vertelt dat afgelopen week de raadszaal in gebruik is genomen. De deuren van De Meander staan na deze bijeenkomst wijd open, zoals de bedoeling is van een gemeenschapshuis.

Dan volgt de presentatie met alle informatie die de gebruikers op dit moment nodig hebben om in de komende periode te kunnen verhuizen. Maar Rien stelt ook het bestuur, dat sinds 18 april officieel van start is, nog even voor: Rien zelf als voorzitter, Claudia Bestman als vice-voorzitter, Ton Boer als secretaris, Jack van Uden als penningmeester, en Anna Zwezerijnen
Per 1 mei jl. zijn Luuk Steel als manager van de Meander en Addy van Beek als programmamanager begonnen.

Belangrijk in het hele verhaal van de Meander is het feit dat we dingen samen gaan doen. “Delen is belangrijker dan hebben” is een veel gehoorde kreet! Samen gebruik maken van de faciliteiten die de Meander biedt, samen doen. En wie is SAMEN dan? De vaste “bewoners” van de Meander zoals Mijn Gemeente Dichtbij, BINT en de bibliotheek (BABEL). Daarnaast natuurlijk de verenigingen en organisaties die nu gebruik maken van De Huif en in de komende periode een plekje krijgen in de Meander.

Het wordt een komen en gaan op het Meanderplein deze weken. De meeste gebruikers zullen gaan verhuizen. Het is aan Luuk en zijn team om alles in goede banen te leiden. Er zullen nog best onduidelijkheden zijn, vragen die op het moment van inruimen opkomen, onwennigheid, het “waar moet ik zijn?”-gevoel…… Deze verhuizingen worden op zich al een avontuur. Gelukkig is hierover nagedacht en is er een verhuisprotocol opgesteld om alles in goede banen te leiden.

De bibliotheek heeft op maandag 17 juni jl. haar deuren in de Meander geopend. Vanaf 24 juni zal BINT de overstap maken waarna de rest checkt in de weken hierna in in de Meander. Dit betekent dat na de zomervakantie, te weten vanaf maandag 2 september iedereen in de Meander zijn of haar nieuwe locatie heeft gevonden. En na al dat harde werken is het tijd om te vieren dat ook onze kern een eigen gemeenschapshuis heeft. Noteer zaterdag 7 september alvast in je agenda of op de kalender, want dan is de grootse opening van de Meander.

Op een vraag van één van de aanwezigen over de openingstijden van de Meander is het antwoord van Rien: “De Meander is niet van eikenhout, maar beweegt als riet met de gebruikers mee.” Kortom, er zal in overleg met de gebruikers gekeken worden naar mogelijkheden en wensen. Niet alleen op het gebied van de openingstijden, maar ook op andere terreinen. Wel blijft het een eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers om mee te denken en tot oplossingen te komen.

Nadat Rien nog een paar vragen heeft beantwoord over de beveiliging, het vrijmaken van de grote hal voor evenementen en de standaarvoorzieningen qua licht, geluid en beamer, is het tijd voor een kopje koffie of thee. Daarna mogen de gebruikers gaan “rondzwerven” door de Meander om met eigen ogen te gaan bekijken waar zij terecht zullen komen. Rien bedankt de aanwezigen en gaat er vanuit dat we er samen iets moois van gaan maken. Deze afsluitende woorden worden met applaus begroet.

Onder het genot van een kopje thee orden ik mijn gedachten. Wat ga ik nu als eerste doen: de tekst van deze blog verder aanpassen of rondlopen door het gebouw? Boven mij hoor ik getik op de ramen die vanaf de eerste verdieping uitkijken op de raadszaal en toevallig op de plek waar ik met mijn IPad bezig ben. Grappig, daar staat een bekende die aan het rondstruinen is bij de ruimtes boven. Dit tekent de openheid van het gebouw. Doorkijkjes naar andere delen, veel glas en ruimte.

Ik besluit toch nog even door het multifunctionele gedeelte te lopen. Zo kan ik nog een paar foto’s maken van de vorderingen bij de bouw. Steeds zie ik nieuwe elementen, zoals het podium in het jeugdgedeelte.

Dit is mijn blog weer voor deze keer. Binnenkort is het afscheid van onze burgemeester Jan Pommer. Dit wordt de eerste grote activiteit voor de Meander. Natuurlijk ga ik kijken hoe een afscheidsfeest is in het nieuwe gemeenschapshuis. Daarnaast wil ik ook nog in overleg met een aantal mensen die in de Meander gaan werken.

Er is nog genoeg te ontdekken, dus het avontuur zal nog even verder gaan. Hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten! Daar wordt de volgende blog gepubliceerd.

Muziek in de Meander

Mijn vorige blog ging over het nieuwe onderkomen voor de jeugd. Vandaag is muziekschool Médèz aan de beurt. Coördinator Bart Coolen praat mij bij over de verhuizing vanuit de Huif naar de Meander. De week na Pinksteren is het namelijk al zo ver. Hoe werkt dat, een muziekschool verhuizen? En…… wat natuurlijk ook belangrijk is: hebben ze er zin in om naar een nieuwe locatie te gaan? Hoe vinden leerlingen hun weg naar de lokalen van de muziekschool?

Kennismaken

Op vrijdag 24 mei jl. vond de eerste oplevering van de bouw van De Meander plaats. Hierbij heeft burgemeester Pommer de sleutel van het gemeentehuis symbolisch overgedragen aan de bestuursvoorzitter van De Meander, de heer Rien Schakenraad. Vanaf nu heeft Sint-Michielsgestel er een gemeenschapshuis bij. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan de afwerking van de verschillende ruimtes, zodat de verenigingen en organisaties die nu nog in een andere locatie zijn gehuisvest vanaf half juni kunnen verhuizen.

Dit betekent dat ik kennis ga maken met één van de organisaties die gebruik gaan maken van De Meander, namelijk muziekschool Médèz. Zij verhuizen in de week na Pinksteren, dus neem ik contact op met Bart Coolen, coördinator van Médèz, voor meer informatie. Ik ben nog steeds op avontuur in De Meander……

Muziekschool Médèz

Sinds 2015 zet Médèz de muzieklessen voort die eerder door MIK (Stichting Meierijse instellingen voor kunsteducatie) werd aangeboden. De slagwerklessen vormen hierop een uitzondering, die worden gegeven door Rythm Impact in Berlicum. Bart vertelt trots over de nieuwe organisatie die gezamenlijk door de muziekverenigingen uit de 4 kernen is opgezet. “De formule die wij hanteren, werkt. Op dit moment verzorgen we de muziek-, dans- en musicallessen voor circa 350 kinderen.” Tot nu gebeurde dit dus vanuit De Huif, maar voor Médèz is nu ook het moment van verhuizen en afscheid nemen aangebroken.

Verhuizing

De Huif is een verouderd gebouw met een verouderde uitstraling. Natuurlijk straalt dit af op de verenigingen die er gehuisvest zijn. De muziekdocenten willen daarom graag naar De Meander. Zij waren het die aangaven niet tot september te willen wachten met de verhuizing, maar zo snel als mogelijk over te willen. Komende week starten er dus al muzieklessen op de nieuwe plek. Médèz maakt geen gebruik van kantoorruimte en doordat de leerlingen veelal hun instrumenten zelf mee naar huis en naar de lessen nemen, is het aantal instrumenten dat verhuisd moet worden gelukkig beperkt. De piano’s worden keurig door de pianostemmer overgebracht, terwijl Bart zelf zorgdraagt voor het verhuizen van de lessenaars en andere materialen. Dit maakt de verhuizing niet erg ingewikkeld. De planning van de muzieklessen kan gelukkig één op één overgezet worden naar de nieuwe locatie, zodat ook dat geen extra werk met zich meebrengt.

Muzieklokaal op de eerste verdieping van de Meander

De dans- en musicallessen beginnen wel pas na de grote vakantie in De Meander. Zoals ik in een eerdere blog al heb geschreven, is opslag een uitdaging in De Meander. Met name wat betreft de decorstukken van de musicalgroepen en instrumenten zoals keyboards zal naar een oplossing gekeken moeten worden. Deze oplossing ligt mede in de opslag achterin het nieuw aangebouwde gedeelte dat o.a. door de harmonie voor repetities wordt gebruikt, maar waar ook huwelijken worden gesloten.

Muziek

Bart is heel reëel over de mogelijkheid dat Médèz in het begin te maken kan krijgen met kinderziekten van De Meander. Een nieuwe locatie is altijd wennen en vraagt mogelijk nog om aanpassingen van zowel de organisatie van Médèz als van De Meander. De 4 ruimtes waar de muzieklessen plaats zullen vinden, liggen op de 1e verdieping. Voor deze ruimtes is een extra muur geplaatst om geluidsoverlast naar de rest van het gebouw te voorkomen. Bart ziet het gebruik van de vier muziekruimtes met vertrouwen tegemoet. Het zijn geen geluidsdichte studio’s, maar dat is ook niet nodig, zolang het geluid maar onder een aanvaardbaar niveau blijft. Leerlingen zullen waarschijnlijk via de zijdeur naar binnen kunnen om zo, via de trap of lift, op de eerste verdieping te komen. De eerste keer hebben de leerlingen zo hun eigen kleine avontuur in de Meander bij het vinden van het juiste lokaal. Goede bewegwijzering zal hier zeker bij gaan helpen.

Jaarplanning

Met het plannen van opvoeringen van de diverse muziek-, dans- en musicalgroepen begint Bart na de zomervakantie. Dan heeft hij in beeld hoeveel leerlingen de muziekschool in het nieuwe seizoen heeft. In overleg met Luuk Steel, manager van de Meander, en Addy van Beek, programmamanager, zal een jaarprogramma met uitvoeringen en optredens opgesteld worden. Omdat de organisatie van bijvoorbeeld een open podium in een relatief korte periode kan plaatsvinden, verwacht Bart hier geen problemen mee. De opvoeringen van de dans- en musicalgroepen hebben een aantal jaren in D’n Durpsherd plaatsgevonden. Ook hiervoor zal gekeken worden wat de mogelijkheden in de Meander zelf zijn.

Het belangrijkste is dat de docenten ook op de nieuwe locatie met plezier hun werk kunnen doen en de leerlingen het naar hun zin zullen hebben. En daar heeft Bart alle vertrouwen in!

Tot slot

Tijdens het prettige gesprek met Bart wordt voor mij duidelijk dat Médèz vol vertrouwen naar de toekomst in De Meander kijkt. Samenwerking en overleg met de mensen van De Meander is erg belangrijk. De uitstraling van de nieuwe locatie straalt natuurlijk ook af op de organisaties en verenigingen. Bart hoopt hiermee verder te kunnen bouwen aan de bekendheid van Médèz als muziekopleiding in onze gemeente.

De komende weken ga ik verder op avontuur in de Meander. Wie zijn de gebruikers? En weten ze al waar ze worden gehuisvest? Gaan ook zij vol vertrouwen het avontuur aan in de Meander? Wanneer zijn de verhuizingen achter de rug? Er staat een gebruikersbijeenkomst op de agenda. Daar ga ik mijn oor te luisteren leggen.

Dus, hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten! Daar wordt de volgende blog gepubliceerd.

Het nieuwe bestuur van de Meander is bekend

Multifunctionele accommodatie krijgt vijf ervaren bestuursleden

Het nieuwe bestuur van de Meander in Sint-Michielsgestel is formeel benoemd. Het bestuur bestaat uit vijf ervaren personen die allen woonachtig zijn in het dorp. De afgelopen maanden hebben zij achter de schermen de nodige informatie opgehaald met als doel om krachtig van start te gaan. Het motto van het bestuur is om met het maatschappelijk, sociaal en cultureel programma van de Meander een levendige ontmoetingsplek te realiseren voor iedereen in de gemeente.

Ervaren bestuursleden
De bestuursleden hebben ieder hun eigen expertise. Zo heeft de voorzitter Rien Schakenraad als voormalig eigenaar van Duke Golf de Pettelaar veel ervaring in de exploitatie van horeca; is de secretaris Ton Boer zeer bekend met werken in een bestuurlijke organisatie, door zijn functie als bestuurssecretaris bij de Brabantse Waterschappen. De penningmeester Jack van Uden is een financiële man mede dankzij zijn ervaring in zijn eigen accountants- en administratiekantoor. Het vierde bestuurslid is Claudia Bestman, zij heeft veel ervaring met (operationeel) management en pakt deze rol binnen het bestuur ook op en Anna Zwezerijnen maakt als marketing en communicatie deskundige het bestuur compleet. “Als wethouder weet ik dat een goed bestuur zorgt voor een krachtig gemeenschapshuis. Ik ben dan ook erg enthousiast over dit deskundige team en wens ze veel succes”, aldus Lianne van der Aa.

Opstartfase
De komende maanden krijgt het bestuur te maken met de opstartfase van de Meander, wat de nodige aandacht van deze vrijwilligers zal vragen. Denk hierbij aan werkzaamheden als het uitwerken van het horecaconcept, het kennismaken en contracteren van de verenigingen die vanuit de Huif over komen et cetera. Op 1 mei 2019 start Luuk Steel als manager van de Meander, hij is dan verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Vanaf begin juni zullen de eerste gebruikers, waar onder de Bibliotheek en Bint in de Meander inhuizen, naar verwachting draait de Meander na de zomervakantie op volle toeren. Naast de bekende activiteiten worden er ook nieuwe initiatieven uitgewerkt. Hiervoor heeft Bint een programmaleider aangesteld ook die start per 1 mei.

Thuisbasis voor de jeugd

Mijn avontuur door de Meander gaat verder. Vandaag ga ik een apart onderdeel onder de loep nemen: het gedeelte waar de jeugd haar intrek zal nemen. Een ruimte die anders wordt ingericht dan de rest van de Meander. Hmm…… dat maakt me nieuwsgierig. Krijgt de jeugd een aparte ruimte? Hoe komt het jeugddeel er uit te zien? Wie gaan er dan gebruik van maken? Laten we dat maar eens verder gaan bekijken……

Eerste indruk

Vanaf het Meanderplein gezien ligt het jeugdhonk op de begane grond in het uiterst rechtse deel van het gebouw. De ingang is aan de kant van de natuurspeeltuin naast het terras. Tijdens de Open Bouw heb ik al een kijkje kunnen nemen, maar behalve een kale ruimte zonder plafond was er toen nog niet veel te zien. Als ik voorbij de houten wand in de hal van het gemeentehuis loop, zie ik dat er in de afgelopen weken hard is gewerkt. De vloer in de hal is geëgaliseerd en het houten skelet van de bar is zichtbaar. Links wordt hard gewerkt aan de binnenwanden van de aanbouw. Ook dat krijgt steeds meer vorm. Maar even focussen nu…… vandaag is mijn doel het gedeelte waar de jeugd komt. Hoe ziet dat er nu uit?

Sfeerbeelden

Als ik de ruimte binnenloop, valt me direct op dat er, zoals gepland, geen plafond is gemonteerd. Alle zichtbare onderdelen zijn met een matte zwarte verf bespoten. Dit geeft een stoere, industriële look. Doordat van drie kanten daglicht door de ramen naar binnenvalt, heb ik helemaal niet het gevoel dat de ruimte kleiner of lager lijkt dan de vorige keer. Juist doordat alle onderdelen zoals buizen, elektriciteitsdraden, ventilatieroosters etc dezelfde kleur hebben, oogt het rustiger en is het een eenheid. De wanden zijn in een lichte kleur afgewerkt. Andere kleuren worden later aangebracht.

Het jeugdgedeelte op dit moment
Plafond in het jeugdgedeelte

Ik had het voorrecht om de plannen voor de inrichting te mogen zien. In dit ontwerp is veel aandacht besteed aan het multifunctionele karakter van deze ruimte. Ik heb het wel steeds over het jeugdhonk, maar er zullen meerdere activiteiten gebruikmaken van dit deel van de Meander. Flexibiliteit is dus heel belangrijk. Een avondje gamen of film kijken doe je immers in een andere setting dan bijvoorbeeld vergaderen. De plannen die ik heb gezien, laten een strak, industrieel design zien met een knusse, gezellige afwerking door middel van lampen en verschillende accessoires. Heerlijk chillen tussen de kussens op de bank, goede verlichting boven de tafels om te handwerken, optreden op het podium of even rustig zitten en bijpraten met een bekende. Bij mooi weer de deur open en kinderen die buiten spelen. Ik zie het hier allemaal gebeuren.

Wat vinden de toekomstige gebruikers?

Wie gaan eigenlijk gebruikmaken van de ruimte? Uiteraard de jeugd. Zij worden nu regelmatig bijgepraat over de voortgang van de verbouwing en de inrichting. Toch vinden zij het lastig om aan te geven hoe zij denken dat het straks wordt. Ze hebben er wel zin in, zo’n hele nieuwe ruimte. Onder leiding van jongerenwerker Edwin Voets zullen er allerhande activiteiten worden georganiseerd voor en door de jeugd. Denk aan buitenactiviteiten, (laser)gamen, spelletjes doen, knutselen enzovoort. In een grote groep of juist één op één met de jongerenwerker. Georganiseerd door BINT of onder regie van de jongeren zelf. Alleen voor de jeugd of in samenwerking met andere gebruikers, zoals vrijwilligers en bezoekers van Wijkplein Theereheide.

Tijdens een toevallig gesprek met een vrijwilligster van Wijkplein Theereheide merk ik dat ook zij het nog lastig vindt om zich een voorstelling te maken van de mogelijkheden die deze ruimte hen kan bieden. Ze vindt de plaats van het terras positief zo naast de ingang, heerlijk om bij mooi weer buiten te zitten met uitzicht op de natuurspeeltuin. Ook het feit dat er zoveel direct daglicht binnen valt, vindt ze een groot pluspunt. In de ruimte in de Huif waar Bakkie Welkom nu is gehuisvest wordt dit toch wel gemist. Verder is het vooral afwachten tot de verhuizing, met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar het eindresultaat.

Het feit dat de jeugd gaat verhuizen naar de Meander, maakt zelfs bij vrijwilligers van het Wijkplein aan de Irenestraat iets los. Vrijwilligers Ad en Peter maken nu al plannen om de herinneringsboompjes van Jeremy en Joël straks op een goede manier te verhuizen naar hun nieuwe plek. Als herinnering aan beide jongens die als vrijwilliger en bezoeker naar de Irenestraat kwamen en op veel te jonge leeftijd zijn verongelukt, heeft Wijkplein Gestel deze boompjes aan de jeugd geschonken. Mooi om te zien hoe belangrijk de verzorging en een zorgvuldige verhuizing worden gevonden. Bij de Meander wordt een mooie plek voor de boompjes gezocht.

En nu….?

Het gaat nog even duren voordat de werkzaamheden in het ‘jeugdgedeelte’ zijn afgewerkt. Het wordt steeds zichtbaarder in hoeverre de inrichting afwijkt van de rest van de Meander. Kijkend naar de plannen en ideeën denk ik dat het een prettige plek wordt voor de gebruikers. Met een eigen identiteit waar hele diverse activiteiten plaatsvinden, binnen en buiten, jong en oud, individueel en gezamenlijk.

Impressie van de sfeer

Het voelt niet als een aparte thuisbasis voor de jeugd. Zij kunnen uiteraard ook gebruik maken van de andere faciliteiten van de Meander, net zoals anderen in dit gedeelte terecht kunnen. Dit kan wel een plek zijn waar iemand zich even terug kan trekken met een boek of voor een praatje, waar net even een andere sfeer hangt, waar verbinding ontstaat tussen verschillende doelgroepen en iedereen zich op zijn gemak kan voelen.

Tot slot

Bij dit bezoek voelde ik me helaas nog geen 10 jaar jonger worden (zie mijn blog over de Open Bouw), maar…….. ik blijf de werkzaamheden volgen. En wie weet: tegen de tijd dat deze ruimte klaar is en de verhuizing heeft plaatsgevonden, probeer ik het gewoon nog een keer!

De komende weken ga ik verder op avontuur in de Meander. Dus, hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten voor meer nieuws over de Meander!

Open Bouw Meander

Het eerste deel van mijn avontuur in de Meander start op zaterdag 23 februari: het zonnetje schijnt en veel inwoners van Sint-Michielsgestel hebben zin om de rondleiding bij te wonen. Ik ben bij de Open Bouw in de Meander. Er lopen voortdurend mensen binnen, zodat het gezellig druk is. In de raadszaal worden we ontvangen met een kopje koffie of thee en een koekje en kunnen we wachten op de eerstvolgende rondleiding. Ik heb direct een gevoel van verbouwen en klussen als ik naar de vloer kijkt. Er ligt nog zaagsel van het verwijderen van het vaste meubilair eerder deze week. Ik hoor iemand vragen of dat niet opgeruimd had kunnen worden, maar voor mij past het in de sfeer van de verbouwing. In een groep van 15 tot 20 geïnteresseerden ga ik vanuit de raadszaal met de rondleiding mee. Ik ben benieuwd…..

Rondleiding

Een van de eerste ruimtes die we zien, is de grote hal. Wat me hier opvalt, is het kleurgebruik. Wat gek dat ik nooit heb gezien dat hier pasteltinten zijn gebruikt. Eerlijk is eerlijk, ik  loop niet naar de balie van de burgerlijke stand om mijn rijbewijs te laten verlengen, terwijl ik de muren en het plafond aan een inspectie onderwerp. Maar als ik nu eens goed om me heen kijk, vallen de kleinste details me op. De kleuren, de vormen.

Frits, die de rondleiding geeft en betrokken is bij de verbouwing, vertelt over het op maat gemaakte meubel waarin de bibliotheek straks haar boeken zal plaatsen. Net als de Meander is dit meubel multifunctioneel: deels te gebruiken als podium, deels zijn de kasten met bibliotheekboeken verplaatsbaar, zodat plaats gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld stoelen bij een toneelvoorstelling.

Ik probeer me voor te stellen hoe de hal er uit gaat zien als er een voorstelling of optreden is. Het is donker, de gordijnen bij de trap zijn gesloten om een sfeer van gezelligheid te creëren en de mensen wachten vol spanning af wat er op het toneel gaat gebeuren. Het belooft een gezellige avond te worden met als afsluiting een drankje in de foyer. Ja, dit kan ik me wel voorstellen.

Het jeugdgedeelte!

Lastiger vind ik het om de ronde bar voor ogen te krijgen die bij de foyer komt. In dit gedeelte van de Meander wordt nog volop verbouwd, je kijkt zo op het metalen geraamte van de gloednieuwe aanbouw. Daar gaat de harmonie repeteren. Deze nieuwe ruimte kan overigens ook als trouwzaal dienst doen, wat mooie plaatjes op zal leveren met buiten: het groen, de Dommel en in de verte de toren. De rondleiding gaat verder langs het werkcafé met het terras, maar ik ben vooral nieuwsgierig naar het jeugdhonk. Nu is dat nog een kale ruimte, maar het dartbord en de sjoelbak die er staan, geven aan dat we in het jeugdgedeelte zijn. Deze ruimte krijgt een uitstraling die de jeugd aanspreekt. Industrieel, eigentijds, met ander kleurgebruik dan de rest van het gebouw: als je hier straks binnenloopt, voel je je 10 jaar jonger, aldus Frits. Dat ga ik zeker uitproberen! Fijn dat de jeugd haar eigen plekje krijgt!

Op de eerste verdieping zien we vervolgens diverse cursusruimtes die al klaar zijn. Muziekruimtes voor Medez bijvoorbeeld. Hier zie ik aan de kozijnen dat er een muur voor geplaatst is in verband met het geluid. Prima oplossing, samen met de extra deur moet dit er voor zorgen dat de cursisten verderop in de hal tijdens de schildercursussen niet opgeschrikt worden door muziekleerlingen die toonladders oefenen.

Twee kamers zijn samengevoegd tot één cursusruimte, waarbij beide oorspronkelijke deuren behouden zijn. Hiermee wordt de vorm en daardoor de symmetrie van de bouwstijl in stand gehouden. Dat kan ik wel waarderen.

Oplossingen

Kastenwand cursusruimte

Een zorg in ons dorp die ook mij ter ore is gekomen, is de opslagruimte van de Meander. Natuurlijk let ik hier tijdens de rondleiding op. De cursusruimtes zijn voorzien van kastenwanden, van plafond tot vloer en lekker diep. Allemaal met een eigen sleuteltje er op. In het trappenhuis onder de trappen zijn muurtjes geplaatst met deuren, zodat extra bergruimte wordt gecreëerd in wat anders loze ruimte blijft. Frits laat ook een aantal kleinere ruimtes zien die als bergruimte gebruikt gaan worden. Of dit alles bij elkaar genoeg zal zijn, zal moeten blijken. Maar ik zie dat er bij de verbouwing wordt gezocht naar goede oplossingen. Nog een voorbeeld hiervan is de kleischeider die in één van de cursusruimtes is geïnstalleerd. Wordt gereedschap dat wordt gebruikt voor het werken met klei schoongemaakt in de roestvrijstalen spoelbakken, dan zorgt dit apparaat er voor dat de klei niet door de afvoer in de riolering terecht komt. Dit voorkomt verstoppingen. Slim!

Tot slot

Na de rondleiding zit ik met een kopje thee in de raadszaal te luisteren naar mensen die nog met de rondleiding meegaan en mensen die al zijn geweest. Leuk om de verwachtingen en de reacties te horen. Ik denk dat het al met al een geslaagde dag is geweest. Er waren circa 400 geïnteresseerden die een kijkje achter het houten scherm in de hal hebben genomen en er is door de gemeente een tipje van de sluier opgelicht.

De komende weken ga ik verder op avontuur in de Meander. In mijn volgende blog ga ik het jeugdhonk nader bekijken. Hoe komt dat er nu echt uit te zien? Wie gaan er allemaal gebruik van maken? Wat vindt de jeugd er zelf van?

Kortom, hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten!

Een blog over de Meander : eerst kennismaken

Een blog over de Meander : eerst kennismaken

Onverwachts word ik benaderd met de vraag of ik als burger een blog wil schrijven over de Meander. Mijn eerste reactie: leuk! Dan vraag ik me af wat ik van de Meander weet. Een nieuw gemeenschapshuis voor de kern Sint-Michielsgestel. Maar verder? Veel verschillende gebruikers zullen hier bij elkaar komen. Jong, oud, muziek, toneel, heemkunde, boeken, wekelijks, gemeente, vrijwilligers, ambtenaren…… zomaar wat termen die me nu te binnen schieten.

Op ontdekkingstocht door de Meander
Eigenlijk kom ik tot de conclusie dat ik helemaal nog niet veel over de Meander weet. Hoe zal het gemeentehuis er na de interne verbouwing uitzien? Welke verenigingen en organisaties gaan gebruik maken van deze multifunctionele ruimte? Hoe gaat dat dan? En wat gaat er buiten rondom het gebouw gebeuren? Hoe langer ik er over nadenk, hoe nieuwsgieriger ik word. Dit is een mooie gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen. Dan kan ik regelmatig via deze blog verslag doen van de vorderingen van de verbouwing en mijn ontdekkingen over de Meander. Ik ga het steeds meer als een avontuur zien en heb er zin in.

Wie is Angelique?
Voordat ik jullie mee op avontuur door de Meander neem, zal ik me kort voorstellen. Mijn naam is Angelique Schets. Ik ben moeder van twee prachtige meiden in de leeftijd van 10 en 7 jaar, getrouwd met Thomas en huisvrouw, op dit moment dus zonder werk of carrière. Mijn vrijwilligerswerk bij het Wijkplein, de Kledingbank en BS De Touwladder maakt dat mijn weken volop gevuld zijn. Voor Wijkplein Gestel ben ik lid van het Platform, een soort dagelijks bestuur dat het contact met externe partijen onderhoudt en de dagelijkse gang van zaken in goede banen leidt. Sinds de Kledingbank in 2016 van start ging, onderhoud ik de contacten met onze cliënten en professionele verwijzers. En op de school van mijn dochters ben ik secretaris van de oudervereniging. Daarnaast ben ik drie dagen in de week met veel plezier bezig bij de tussenschoolse opvang. Na een dag tussen de mensen op het Wijkplein of op school vind ik het heerlijk om een boek te lezen of een artikel te schrijven.

In mijn volgende blog ga ik kijken hoe het er nu, tijdens de verbouwing, in het gemeentehuis uitziet. Hou de komende tijd het digitale MFA Magazine, Facebook en de website meandersmg.nl in de gaten!